Gezamenlijke afspraken

Veilig en Gezond Werken in de Schoonmaak

Afspraken over gezond werken

 • We werken hard om te zorgen dat iedereen gezond zijn werk kan doen. Hier gaan we nog meer ons best voor doen.
 • Gezondheidsklachten nemen we serieus. Elke schoonmaker moet deze altijd kunnen bespreken met de leidinggevende. 
 • Er is een werkwijzer gemaakt voor mensen met lichamelijke klachten. Die gaan we actief gebruiken. Elke schoonmaker kan de werkwijzer ook zelf gebruiken via www.elkedagweer.nl
 • Elke schoonmaker moet weten waar hij zich kan melden met lichamelijke klachten. Elk bedrijf heeft hiervoor een simpel stappenplan. Dat hangt op de plekken waar schoonmakers vaak komen (werkkasten, opkomstruimten). Bedrijven maken de drempel zo laag mogelijk om dat stappenplan te volgen. Wie zich niet serieus genomen voelt door de leidinggevende, kan ergens anders in het bedrijf terecht.
 • Naar klachten wordt altijd geluisterd en er wordt altijd een eerlijke oplossing gezocht.

Afspraken over veilig werken

 • Iedereen moet veilig kunnen werken, met de juiste middelen en instructies. Daar besteedt ieder bedrijf aandacht aan.
 • Ook moet iedereen zich veilig kunnen voelen op het werk. Dus geen ongewenst gedrag, zoals discriminatie, geweld of (seksuele) intimidatie. We gaan er hard aan werken om dit aan te pakken.
 • Iedereen die klachten heeft over onveilige situaties op het werk, moet zich vrij voelen om een klacht te melden. Elk bedrijf heeft hiervoor een simpel stappenplan. Dat hangt op de plekken waar schoonmakers vaak komen (werkkasten, opkomstruimten). Bedrijven maken de drempel zo laag mogelijk om dat stappenplan te volgen. Wie zich niet serieus genomen voelt door de leidinggevende, kan ergens anders in het bedrijf terecht. Naar klachten wordt altijd geluisterd en er wordt een eerlijke oplossing gezocht.

Ondertekening

De vakbonden en werkgevers gaan samen aan de slag met gezond en veilig werken. We besteden in gesprekken en trainingen structureel aandacht aan het bespreekbaar maken van ongewenst gedrag en lichamelijke belasting. Dat staat al in de huidige CAO. We hebben afgesproken hierover samen ook een campagne te starten.

 • Op 15 december 2020 starten wij, de vakbonden en werkgevers, met een campagne voor het verbeteren van de gezondheid en veiligheid op het werk.
 • De campagne is bedoeld om schoonmakers te leren wat ze zelf kunnen doen aan gezond en veilig werken.
 • Ook helpt de campagne leidinggevenden om serieus en eerlijk om te gaan met schoonmakers die zich melden met klachten.
 • De campagne moet er mede voor zorgen dat binnen de schoonmaakbedrijven een sfeer ontstaat waarin het logisch is met elkaar over gezondheid en veiligheid te praten. Omdat dit zo’n belangrijk onderwerp is, zullen werkgevers en vakbonden regelmatig over deze afspraken met elkaar doorpraten en elkaar aanspreken als het niet goed gaat.

*Met het ESF-project Waardevol werk, veilig en gezond werken in de schoonmaak willen de sociale partners in de schoonmaakbranche de bewustwording vergroten van het belang van veilig en gezond werken, evenals ongewenste omgangsvormen en discriminatie in de branche tegengaan.