Gezamenlijke afspraken

Veilig en Gezond Werken in de Schoonmaak

U kunt zich hieronder direct aanmelden. Na uw aanmelding ontvangt u een mail op het ingevoerde mailadres met daarin een link om uw deelname te bevestigen.

Ja, wij gaan ook aan de slag met gezond en veilig werken en vinden dit een belangrijk onderwerp.